Składka

13-03-2010 17:41:35

Zgodnie ze statutem OSP każdy członek, aby korzystać z pełni przywilejów strażaka ochotnika zobowiązany jest opłacać składki członkowskie.


Walne zgromadzenie w 2009r. uchwaliło wysokość składki członkowskiej na kwotę 1
. Kwota niewielka lecz właśnie o to chodzi by symboliczna składka dawała możliwość czynnego członkowstwa w OSP
.

mini start.JPG

 

Powrót do listy