Kurs II st.

10-11-2010 19:16:17

   W październiku przeprowadzono kurs strażaków ratowników drugiego stopnia. Jednym z warunków zaliczenia kursu było pomyślne przejście ćwiczenia w komorze dymowej, która znajduje się w Komendzie Wojewódzkiej we Wrocławiu. Był to pierwszy kurs z naszego powiatu, który musiał zaliczyć komorę.
Zaliczenie komory dymowej polega na przejściu przez szereg przeszkód w zadymionym pomieszczeniu kontenera. Przeszkody w komorze mają symulować realne zagrożenia jakie strażak może napotkać podczas prawdziwej akcji ratowniczej; jednak aby wejść do kontenera z przeszkodami najpierw trzeba było zaliczyć wysiłek fizyczny na rowerku a następnie już w aparacie ochrony dróg oddechowych spacer na bieżni przez 6 minut.

Obciążenie fizyczne, zadymienie w komorze, podwyższona temperatura oraz dźwięki trzasków, huków czy krzyków mają symulować warunki prawdziwej akcji ratunkowej. Przeciskanie się w aparacie ODO przez różnego kształtu i rodzaju przeszkody, stanowiły sprawdzian nie tylko kondycji fizycznej. Niektórzy ze strażaków pokonujących przeszkodę diagonalną czyli w kształcie trójkąta, musieli zdejmować butlę ze sprężonym powietrzem i pokonywać dalej przeszkody przepychając butlę przed sobą.


 

komora.jpg

Wnętrze kontenera.

Oddzielone kratkami segmenty "toru przeszkód" i kamera termo-wizyjna, która pozwala czuwać nad bezpieczeństwem ćwiczących.

Andrzej rower.jpg

Konieczny wysiłek dla sprawdzenia kondycji.

 

w komorze.jpg

Strażak rozpoczynający ćwiczenie .

 

 

 

 

Więcej o naszym ćwiczeniu we wrocławskiej komorze dymowej

 

 

 

Powrót do listy