Artykuły

Wiosenna powódź

01-01-2011 12:50:17


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Miliczu informuje, że na terenie powiatu milickiego stan rzeki Barycz (24 maja) na wodowskazie w Łąkach wynosi 372 cm (przekroczony stan alarmowy o 59 cm), na wodowskazie orientacyjnym przy ul. Krotoszyńskiej w Miliczu 310 cm (350 cm stan alarmowy). W związku z powyższym występują lokalne przesiąki i podtopienia terenów bezpośrednio sąsiadujących z rzeką Barycz oraz jej dopływami.
Dnia 20 maja Starosta Milicki zezwolił na wydanie Powiatowi Trzebnickiemu 4260 szt. worków na piasek z magazynu przeciwpowodziowego.
Dnia 21 maja br. wystąpiło zagrożenie ujęcia wody i stacji transformatorowej w miejscowości Henrykowice- Borzynowo. Podsiąk wody pod transformator stwarzał niebezpieczeństwo. Zabezpieczono teren bezpośredniego sąsiedztwa transformatora. Nie wystąpiła przerwa w dostawach prądu i wody w pobliskich miejscowościach (Henrykowice, Borzynowo, Młodzianów).
Tego dnia wystąpiło również zagrożenie przerywających się wałów rowów szczegółowych, bez zagrożeń dla siedzib ludzkich, jedynie dla pól uprawnych i łąk.
Na prośbę mieszkańców miejscowości: Wielgie Milickie, Potasznia oraz Bartniki rozdawano worki na piasek.
Dnia 22 maja  br. naprawiono zastawkę zwrotną na około 88 km rzeki Barycz. Zastawka ta była nieszczelna co powodowało spływ wody na pola w okolicy miejscowości Wszewilki.
Tego dnia Komenda Powiatowej Straży Pożarnej wspólnie z OSP Milicz interweniowała 7 razy w związku z wystąpieniem podsiąków wody.
Przesiąki wody stwarzały zagrożenie dla 3 domostw w okolicach wsi Bartniki, szkoły w miejscowości Wróbliniec (dostarczono tam 1000 worków na piasek i 25 ton piasku)  oraz w okolicach miejscowości Gądkowice. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana.
23 maja 2010 r.
Obecnie zostały wydane worki na piasek w ilości 5000 szt. dla Powiatu Wołowskiego – Wińsko.
Około godz. 10 otrzymaliśmy zgłoszenie od strażaka OSP Gądkowice, że na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Barycz,  poniżej mostu na drodze Potasznia – Gądkowice, tj. w 102 740 km rzeki Baryczy, znajduje się przepust wałowy i w tym miejscu jest zaniżona korona wału. Poziom wody sięgał korony wału przeciwpowodziowego dlatego wezwaliśmy dwie jednostki OSP z Potasznia i Gądkowic i podniesiony został i umocniony wał na odcinku około 40 m. Do tego celu wykorzystano 260 worków na piasek.
Straż Pożarna wspólnie z OSP interweniowała 2 razy (do godz. 17:15)
Sytuacja na terenie powiatu jest monitorowana przez służby, inspekcje oraz Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Inspektorat w Miliczu.

Powrót