Artykuły

Ekwiwalent

06-03-2011 13:12:41

  Za uczestniczenie w działaniach ratowniczo-gaśniczych wypłacany jest ekwiwalent dla ratowników. Kwota 15zł / godz ma być "wynagrodzeniem" za utracone przychody.

Do 2009r ekwiwalentu nie pobieraliśmy w.

Każdy członek Jednostki Operacyjno Technicznej OSP w Gądkowicach, dobrowolnie zrzeka się kwot wypłacanych z budżetu Gminy na konto naszej OSP. Uzbierane w ten sposób pieniądze zostają przeznaczane na działalność statutową. Priorytetem jest zakup umundurowania i technicznego wyposażenia Straży.

 


Powrót